logo3.png
Във връзка с изпълнение на проект, финансиран с договор Договор № BG16RFOP002-2.001-1068-C01,
наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Ватек ООД“ по ОП Иновации и конкурентоспоосбност 2014-2020г,
Ватек ООД публикува покана за набиране на оферти от страна на доставчици на оборудване по процедура за избор на доставчици с предмет
“Закупуване на технологично оборудване за Ватек ООД“.
Документацията във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител може да свалите от тук

01.07.16 | Отваряне на получените оферти на 08.07.16 г.

Сесията по отваряне на получените оферти във връзка с провеждане на процедура „избор...
Още...

01.07.16 | Публична покана за набиране на оферти

Във връзка с изпълнение на проект, финансиран с договор Договор № BG16RFOP002-2.001-1068-C01, ...
Още...

07.03.16 | Проект “ Подобряване на производствения капацитет на Ватек ООД ”

Ватек ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1068-C01, наименование: „Подобряване на производствения...
Още...
Този сайт използва бисквитки. В съответствие с GDPR, моля, запознайте се с условията ни за защита на личните данни.